Biztosítási ajánlat

Gyári Garancia Meghosszabbítása Biztosítási Ajánlat

Alulírott a fentiek alapján a jelen Nyilatkozat aláírásával:

1. Alulírott kijelentem, hogy a Biztosító adatait, valamint a biztosítási szerződés jellemzőit tartalmazó ügyféltájékoztatót és biztosítási feltételeket a biztosítási ajánlat megtétele előtt elolvastam és megértettem.

2. Ezúton biztosítási ajánlatot teszek a Biztosítónak a jelen biztosítási ajánlatban meghatározott termék fent megjelölt feltételek szerinti Gyári Garancia meghosszabbítása biztosításra. Kijelentem, hogy megrendelésem a biztosítással kapcsolatos igényemet helyesen tartalmazza, egyéb megállapodás nem történt.

3. Tudomásul veszem, hogy a biztosított vagyontárgy háztartási jellegűtől eltérő használata esetén a Biztosító helytállási kötelezettsége nem áll fenn.

4. Tudomásul veszem, hogy a Gyári Garancia meghosszabbítása biztosítással, illetve a biztosítottak által benyújtott kárigényekkel összefüggő szerződés- és káradminisztrációs tevékenységet a Biztosító megbízásából a MAI Technologies Kft. és a Lux-Parts Kft. végzi.

5. Tudomásul veszem, hogy a biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el.

6. Aláírásommal felelősséget vállalok minden rögzített adat helyességéért. Kötelezem magam, hogy a megrendelésben és az ajánlaton szereplő adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül bejelentem a Biztosítónak.