Csatlakozási nyilatkozat

Gyári Garancia Meghosszabbítása Csoportos Biztosítás Csatlakozási Nyilatkozat

Alulírott, a Biztosított képviseletében, a fentiek alapján a jelen Nyilatkozat aláírásával:

1. Kijelentem, hogy a Domotherm Kft-től vásárolt vagyontárgy vonatkozásában biztosítottként csatlakozni kívánok a Gyári Garancia meghosszabbítása csoportos biztosításhoz, és egyben kijelentem, hogy a csoportos biztosítási szerződésbe annak tartama alatt szerződő félként nem lépek be.

2. Kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozat aláírása előtt a Domotherm Kft-től megfelelő tájékoztatást kaptam a Csoportos Biztosítás jellemzőiről, a Biztosító főbb adatairól, a Biztosító titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, illetve hogy a Gyári Garancia meghosszabbítás csoportos biztosítással kapcsolatban felmerülő biztosítási díj megfizetése a biztosítottat semmilyen esetben nem terhelheti.

3Tudomásul veszem, hogy a biztosított vagyontárgy háztartási jellegűtől eltérő használata esetén a Biztosító helytállási kötelezettsége nem áll fenn.

4. Kijelentem, hogy a Gyári Garancia meghosszabbítása csoportos biztosítás biztosítási feltételeit megismertem.

5. Tudomásul veszem, hogy a Gyári Garancia meghosszabbítása csoportos biztosítással, illetve a biztosítottak által benyújtott kárigényekkel összefüggő szerződés- és káradminisztrációs tevékenységet a Biztosító megbízásából a MAI Technologies Kft. és a Lux-Parts Kft. végzi.

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Domotherm Kft. a biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához szükséges mértékben a személyes adataimat kezelje, azokat a Biztosító, illetve megbízottai a MAI Technologies Kft. és a Lux-Parts Kft. részére a biztosítás fennállása alatt, illetve a kárrendezési eljárás során átadja.

7. Tudomásul veszem, hogy a Gyári Garancia meghosszabbítás csoportos biztosításból származó igényemet a biztosítóval szemben érvényesíthetem és a biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el.

8. Kijelentem, hogy felelősséget vállalok minden rögzített adat helyességéért. Kötelezem magam, hogy a jelen Nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül bejelentem a Biztosítónak.