Gyors portalanítás után frissítő wellness promóciós játék hivatalos játékszabálya

 

1         A játék elnevezése, szervezője:

 

A promóciós játék elnevezése: Gyors portalanítás után frissítő wellness! (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: Electrolux Lehel Kft. székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87., cégjegyzékszám: Cg. 16-09-001602,

 xxxxxxxxx; adószám: 10566680216 (a továbbiakban: "Szervező").

 

 

2         A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

-     a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;

-     a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;

-     azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak.

 

 

3         A Játék időtartama:

A Játék 2012. március 24. napján 00.00.00 órától 2012. május 15. napján 23.59.59 óráig tart. A postai úton visszaküldött pályázatok/regisztrációk beérkezésének határideje: 2012. május 25. napján 23.59.59 óra. Az üzletekben elhelyezett gyűjtőládákba bedobott pályázatok/regisztrációk beérkezésének határideje: 2012. május 21. napján 19:00:00 óra. Az akció ideje előtt és után érkezett pályázatok/regisztrációk érvénytelenek.

 

 

4         A Játékban résztvevő termékek:

 

A Játékban kizárólag a Szervező által forgalmazott Jetmaxx Dust&Gone (ZJM68FD1) és SuperCyclone Dust&Gone (ZSC69FD2) termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 

5         A nyerésre való pályázat menete:

 

A játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon a Márkabolt üzleteiben vagy a www.markabolt.hu weboldalon, az akcióban részt vevő terméket, töltse ki a vásárláskor kapott regisztrációs lapot és a blokk/számla másolatával együtt küldje vissza részünkre vagy helyezze el a Márkaboltokban kihelyezett gyűjtőládában.

 

Egy vásárlás egyszeri pályázatra jogosít.

 

A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell tartani, mert a sorsolás nyertesének jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a 3. pontban megjelölt időtartamban, az akcióban részt vevő üzletek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt.

 

6    Sorsolás:

 

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat/regisztráció részt vesz az akció végén megtartott  sorsoláson.

 

Sorsolás:

 

A játék befejezését követően, közjegyző részvételével, valamennyi regisztrált játékos közül sorsoljuk ki a 3 db 2 személyes wellness pihenést a herceghalmi Abacus Hotelba.

 

 

Sorsolás időpontja: 2012. május 31., 10:00 óra.

 

Sorsolás helyszíne: Chili-Com Kft., 1142 Budapest, Dorozsma köz 2.

 

A sorsolás a fenti helyen és időpontban közjegyző jelentében nyilvánosan történik kézi sorsolással.

 

 

7    A nyertesek értesítése, a jogosultság ellenőrzése

 

A Szervező a nyertest értesíti a regisztrációs íven megadott telefonszámon, egyúttal a nevét közzéteszi a www.markabolt.hu weboldalon.

 

A postai úton beküldött pályázatokat a következő címre várjuk:

„ Márkabolt - Dust&Gone nyereményjáték ” Pf. 494, Budapest, 1592

 

Illetve pályázatát/regisztrációját a Márkaboltokban kihelyezett gyűjtődobozban is leadhatja.

 

Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

 

Csak olyan blokkot/számlát, áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Electrolux Lehel Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

8   Nyeremény:

 

A Játék kisorsolásra kerülő nyereményei:

3 (három) db voucher, mely 2 személyes wellness pihenést foglal magában a herceghalmi Abacus Hotelben.

 

1 csomag tartalma:

 

2 fő részére, 2 éjszaka szállás ABACUS kétágyas szobában
Bőséges, wellness sarokkal bővített büféreggeli kenyérkülönlegességekkel
Félpanziós vacsora a szálloda éttermében
 Az 1600 m2 –es Abacus Wellness korlátlan használata: 25 m hosszú úszómedence, 40 m2-es óriás jakuzzi, 2 db finn szauna, infraszauna, gőzkabin, tepidárium, fitneszterem
Részvétel az aktuális sport és wellness programokon (szertartásos szauna szeánsz, vízi torna, kondicionáló torna, szabadtéri játékok)
Beltéri játékaink díjmentes használata (asztali tenisz, lengőteke, gyerekfoci pálya)
Fürdőköpeny
Ingyenes wireless (Wi-fi) internet az egész szálloda területén
Asztali játékok a Forza bárban
Gyermekjátszó
Díjmentes szabadtéri parkoló használata

A voucher 2012 december 28-ig felhasználható, kiemelt ünnepeken a szabad kapacitás függvényében.

A nyeremény másra át nem váltható.

A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

 

Ha a játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

9    Adózási kérdések:

 

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

10   Adatkezelés:

 

A Játékos a regisztrációs ív elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Chili-Com Kft., mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

 

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

c) Az Ön személyesen azonosítható információit egy központi Electrolux adatbázisban tároljuk, és azokat az Ön hazájából világszerte más Electrolux cégekhez lehet továbbítani, amelyek kommunikálhatnak Önnel a termékeinkről vagy speciális ajánlatainkról.

c) amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a www.markabolt.hu internetes oldalon

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra és a nyereményjáték végén, a sorsolást követően megsemmisíti.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

11   Vegyes rendelkezések:

 

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

 

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett kommunikációs anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.markabolt.hu honlapon.

Részletes információkért a Játék ideje alatt hétköznap 9:00-17:00 között hívható nem emeltdíjas telefonszám: 06-70-598-8502

 

Budapest, 2012. március 24.

 

Electrolux Lehel Kft.

Szervező