AEGON Garancia X termékismertető


GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás


Biztosítási termékismertető
A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

 
A termék: GARANCIA X háztartási gépek  gyári garancia meghosszabbítása
A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása dokumentumban érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás áruházakban, webáruházakban újonnan vásárolt fogyasztási cikkekre köthető kiterjesztett garancia fedezetet tartalmaz a választott biztosítási csomag és a vásárolt termék szerint.
A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések és biztosítási csomagok tartalmazzák.

Mire terjed ki a biztosítás?
A gyártói garancia letelte után a biztosított termékben jelentkező belső meghibásodásra, amely miatt a biztosított termék a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:
  • nem belső meghibásodásra,
  • adathordozókra, adatvesztésből származó kárra;
  • hibás szoftver, illetve programozás vagy letöltött vírus által okozott kárra;
  • nem rendeltetésszerű használatra;
  • tűz és elemi károkra;
  • azon hibákra, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták;
  • elhasználódásra, rendeltetésszerű használattal járó kopásra;
  • a termék külső burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra
  • üzembehelyezés, újra üzembe helyezés során keletkezett károkra,
  • szállítás során bekövetkezett károkra.
A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás feltétele részletesen tartalmazza.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
 • A biztosítási szolgáltatás a feltételben felsorolt természetbeni szolgáltatások teljesítése. A Biztosító a Biztosított részére készpénzben nem szolgáltat. Amennyiben a Biztosított a Biztosított terméket saját költségen javíttatja meg, a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.
 • A Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a Biztosított termék javításának, vagy kicserélésének költségei közül melyiket fizeti meg.
 • A biztosítási szolgáltatás egy Biztosított termékre vonatkozó felső határa a feltétel szerinti biztosítási összeg
 • Biztosítási összeg a Biztosított termék számlával igazolt vásárláskori új értéke, azaz bruttó vételára, de maximum 1.000.000,-Ft.
 • A Szerződő/ Biztosított nem jogosult a fedezet feltöltésére.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítási feltétel részletesen tartalmazza.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:
 • a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség;
 • a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség;
 • kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség;
 • a szerződőt díjfizetési kötelezettség terheli.
Mikor és hogyan kell fizetnem?
 • a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
 • a biztosítási díj egyösszegben fizetendő az áruházban, webáruházban a termék megvásárlásával egyidőben.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
 • a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
 • A biztosítási szerződés határozott időtartamra 12, 24, 36 vagy 48 hónapra köthető.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
 • A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három évben nem mondható fel.
 • Ha a Szerződő a biztosított termék áruházi megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül eláll, a biztosítási szerződés is megszűnik.
 • Ha a Szerződő távértékesítés keretében tett ajánlatot a biztosítási szerződés megkötésére, jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül felmondani.
 • Ha a Szerződő a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy a finanszírozó a kölcsön folyósítását megtagadja, akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.